Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS:

NVU, Brinellskolan, Biblioteket

Villkor: Låntagarbeställningar via Libris är endast öppet för anställda lärare inom NVU som bedriver högre studier.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem